دستگاه شتاب دهنده خطی -ELEKTA -High Energy ساخت انگلستان - مجهز به SYSTEM R & V MOSAIQ - EPID -MLC

دستگاه شتاب دهنده خطی -ELEKTA -High Energy ساخت انگلستان - مجهز به SYSTEM R & V MOSAIQ - EPID -MLC

دستگاه شتاب دهنده خطی - Siemens - ساخت آلمان

دستگاه شتاب دهنده خطی - Siemens - ساخت آلمان

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به كلينيك فرجاد مي باشد