مدارک مورد نیاز جهت پذیرش 
 • •بخش رادیوتراپی :
    
  .1 مراجعه به متصدی پذیرش رادیوتراپی
     .2 تحویل نامه ارجاع پزشک معرف بیمار
     .3 تحویل دفترچه بیمه بیمار
     .4 ارائه کلیه مدارک پزشکی بیمار باتوجه به نوع بیماری اعم از : پاتولوژی ، CT Scan ، MRI ، سونوگرافی ،
  ماموگرافی ، Bone Scan ، آزمایش PSA ، ایمونوهیستوشیمی و...

  •بخش شیمی درمانی :
     .1 مراجعه به متصدی پذیرش شیمی درمانی
     .2 تحویل نامه ارجاع پزشک معرف بیمار
     .3 تحویل دفترچه بیمه بیمار
     .4 ارائه کلیه مدارک پزشکی بیمار باتوجه به نوع بیماری اعم از : پاتولوژی ، CT Scan ، MRI ، سونوگرافی ،
  ماموگرافی ، Bone Scan ، آزمایش PSA ، ایمونوهیستوشیمی و...
     .5 تکمیل فرم رضایت نامه انجام شیمی درمانی توسط بیمار و همراه وی که توسط متصدی پذیرش به بیمار ارائه می
  گردد .

  •درمانگاه :
     .1 مراجعه به متصدی پذیرش درمانگاه
     .2 ارائه اطلاعات زیر جهت تشکیل پرونده و گرفتن نوبت :
       نام، نام خانوادگی، نام پدر
       کدملی، تاریخ تولد
       شهر، تلفن

   

كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به مرکز فرجاد مي باشد